van Plechelmus tot Carnaval

Canon van de Oldenzaalse Geschiedenis

Wij zijn 5 leerlingen van het Twentscarmelcollege in Oldenzaal. Voor ons profielwerkstuk hebben we gekozen voor het inrichten van een expositie in het Palthehuis te Oldenzaal. Met het oog op de Canon van de Nederlandse geschiedenis hebben wij als onderwerp de Canon van de Oldenzaalse geschiedenis genomen. Vanaf begin januari is er in het Palthehuis een door ons ( in samenwerking met Ruud Olde Dubbelink, directeur van het Palthehuis ) opgezette expositie te zien met als titel:

Oldenzaal, van Plechelmus tot Carnaval

 

Introductie