coname=stikstof stikstof
[ stikstof ]
     

 

 


Toepassingen van element


Stikstof gas wordt veel toegepast om materialen tegen corrosie door zuurstof, water of kooldioxide te beschermen. Het wordt uit lucht gewonnen door koudgastechnologie. Lucht wordt vloeibaar gemaakt door gefractioneerde destillatie wordt het zuivere stikstof daaruit verwijderd. Vloeibare stikstof wordt veel toegepast, bijvoorbeeld in een koude val. Dit is een vat dat omgeven wordt door vloeibare stikstof en waar de vluchtige componenten in een gasstroom uit worden opgevangen om te voorkomen dat zij in een pomp terechtkomen bijvoorbeeld. Zelfs in de landbouw wordt vloeibare stikstof gebruikt, bijvoorbeeld om hooibroei tot staan te brengen. Een andere toepassing is het invriezen van biologische materialen, bijvoorbeeld bevruchte eicellen in een vruchtbaarheidskliniek.

 

 

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element):

bereiden, koelen en zuurstofvrij verpakken van levensmiddelen en farmaceutische producten

bereiding en verwerking van metalen, bijvoorbeeld staal en aluminium 

bereiding metalen in inerte atmosfeer

bevriezen van de grond bij het boren van tunnels

bevriezen van de inhoud van pijpen of leidingen als afsluiters niet werken

bewaren van fruit in een atmosfeer met weinig zuurstof

bijsturen van de calorische waarde van aardgas (afkomstig uit verschillende aardgasvelden)

brandbestrijding (o.a. in mijnen)

drijfgas in spuitbussen

drukregelaar in brandstoftanks (onder andere voor raketten) en in boorputten 

koelen van elektrische kabels

koelen van reactoren in de petrochemie

lasers

maken van PVC-buizen

productie van halfgeleiders

verdrijven van brandbare gassen uit tanks, pijpleidingen en silo's

verdunnen van zeer brandbare gassen

verhogen van de productiviteit van aardgas- en aardolievelden

verwijderen van het giethoofd bij kunststofverwerking

voorkomen van explosies bij de olie- en gaswinning

vulling in gloeilampen 

.

 

    

  Home  

  Geschiedenis Stikstof  

  fysische eigenschappen  

  hoe in natuur gevonden  

  toepassingen van element  

  toepassing verbindingen  

  Links  

 
Site built and hosted for free at FreeWebs.com. Get your own Free Web Site now!

stikstof